ลองกล้อง 1ลองกล้อง 2ลองกล้อง 3ภาพคู่แต่ปรากฎว่ากล้องเกิดเอียงตอนชัตเตอร์ลั่นพอแก้ปัญหากล้องเอียงมันก็ไม่ได้มุมภาพที่สวยงามแทน เฮ้อ